CLINIC 3_edited.jpg VRIENDINNNEN_edited.jpg JONGENS_edited.jpg CLINIC WU2.jpg SHFG 1_edited.jpg HOTDOGS_edited.jpg BARBEQUE1.jpg TENTEN_edited.jpg MC1_edited.jpg SHIRTS 2.jpg _R9A6039.jpg KEEPER 2_edited.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Uitnodiging ALV 25 nov + agenda

14-11-2022  | 

Beste HCHNer,

Graag nodig ik je uit op onze jaarlijkse ALV op vrijdag 25 november om 20:30 uur in de kantine van HCHN. Na twee jaar online zijn we blij dat we weer fysiek bij elkaar kunnen vergaderen dit jaar. De agenda is als volgt:

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Afscheid Ingrid en Michel
 • Voordracht Arnoud en Rik
3. Vaststelling notulen ALV – 24 nov 2021 en 10 dec 2021
4. Jaarverslag bestuur
 • Algemeen
 • Hockeyzaken
 • Algemene Zaken
 • Sponsoring / kledingcommissie
 • Secretariaat
5. Jaarverslag financiën
 • Financieel jaarverslag
 • Verslag kascommissie, decharge bestuursleden, benoeming kascommissie
 • Begroting seizoen 2022-2023
 • Contributies 2022-2023
6. Vrijwilliger van het jaar
7. Rondvraag en sluiting

 

Tot ziens bij de ALV,

Met vriendelijke groet,

 

Karin Schröder
Secretaris HCHN