BARBEQUE1.jpg CLINIC WU2.jpg KEEPER 2_edited.jpg VRIENDINNNEN_edited.jpg TENTEN_edited.jpg JONGENS_edited.jpg CLINIC 3_edited.jpg HOTDOGS_edited.jpg SHFG 1_edited.jpg _R9A6039.jpg SHIRTS 2.jpg MC1_edited.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Corona Regels, samen doen!

22-8-2020  | 

We zijn blij dat we weer mogen hockeyen. Door Corona is het helaas nog niet zoals we gewend zijn. Om de Corona risico's te beperken moeten we op een zorgvuldige en verstandige manier samenwerken. We zijn een club die draait op vrijwilligers, dus we moeten dit echt met elkaar doen!


Om de risico's zo klein mogelijk te houden zijn door bestuur en vrijwilligers al diverse maatregelen genomen zoals het aanbrengen van looplijnen, beperking van zitplekken in de kantine, aanschaffen van hygiënevoorzieningen, opstellen van regels, etc. Dit gaat allemaal niet werken als we dit niet samen doen!  Belangrijk is dat we met elkaar de richtlijnen volgen, hygiëne naleven en 1,5 m afstand houden. Dan kunnen we de komende periode blijven hockeyen.


Hieronder staan de Corona regels zoals HCHN deze heeft opgesteld. Algemene informatie is ook te vinden op de site van de KNHB en het RIVM. 


Corona protocol 

 

 

HCHN past het Corona-protocol continue aan op actuele ontwikkelingen en maatregelen. Daarbij worden de richtlijnen van RIVM gevolgd en het algemeen sportprotocol dat door NOC*NSF samen met de sportbonden is opgesteld. Vanaf 1 juli wordt geen specifiek hockeyprotocol meer opgesteld door de KNHB). Ook deze richtlijnen zijn levend documenten die continue op de actuele ontwikkelingen worden aangepast.

 

De volgende uitgangspunten gelden: 

·        Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Het is dus niet nodig om 1,5 meter afstand te gehouden tijdens het hockeyen.

·        Voor hockeyers van 18 jaar en ouder is dit een tijdelijke uitzondering op de basisregel (1,5 meter afstand). Vóór en ná de hockeytraining of -wedstrijd blijft de basisregel gelden: 1,5 meter afstand!

·        Clubhuis en bar alsmede kleedruimtes (incl. toilet- en douches) zijn beperkt open: clubhuis is vooralsnog alleen open om bij de bar te bestellen en om naar WC’s te gaan. 

·        HCHN kan mensen ontmoedigen om te komen kijken als het te druk wordt.

·        Geen geforceerd stemgebruik langs het veld zoals schreeuwen en spreekkoren.

·        Evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zijn tot 1 september verboden.

·        Het clubhuis, de WC’s en de materialen worden zoveel mogelijk schoongemaakt.

 

Richtlijnen voor iedereen: algemene veiligheids- & hygiëneregels bij HCHN
Voor alles geldt: gezondheid is het belangrijkst. Blijf altijd gezond verstand gebruiken en houd de algemene hygiëneregels in acht (je niest en hoest in je elleboog, je gebruikt papieren zakdoekjes, je spuugt niet & je leegt je neus niet op het veld, je schudt geen handen en je wast regelmatig je handen).

 

Heb je klachten of in contact geweest met iemand die positief getest is op corona? Blijf thuis en laat je testen. Ook ga je direct naar huis wanneer je tijdens je aanwezigheid op HCHN klachten krijgt. Dit geldt voor iedereen! 

Klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Houd met volwassenen altijd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het hockeyen);

Vermijd drukke plekken.

 

Richtlijnen specifiek voor hockeyers

·        Hockeyers van 18 jaar en ouder moeten 1,5 meter in acht nemen vóór en ná de training/wedstrijd. De 1,5 meter regel blijft dus gelden in de kleedkamers, in het clubhuis en langs de lijn, maar ook bij alle activiteiten buiten het normale hockeyspel, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit;

·        Zorg ervoor dat je geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;

·        Na de wedstrijd/training kan je iets met je team drinken op de aangegeven plekken op het terras (clubhuis is gesloten voor de na-zit). Denk aan de 1,5 m afstand.

·        Omdat HCHN geen groot complex heeft, maar wel veel leden en bezoekers, vraagt HCHN aan iedereen niet te lang te blijven na de training of wedstrijd. Ook vragen wij spelers om terughoudend te zijn met het meenemen van familie/publiek;

·        Voor hockeyers ouder dan 12 jaar wordt geadviseerd mondkapjes te dragen wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel zitten van of naar HCHN en/of bij uitwedstrijden. 

·        Neem altijd je eigen bidon mee;

·        Door beperkte mogelijkheid tot schuilen in het clubhuis, mogen de trainingen door de leden van de technische commissie tijdig worden afgelast in geval van dreigend noodweer. Hierbij geldt "better safe than sorry”;

·        Na een wedstrijd is het belangrijk dat de spelers en begeleiding van teams na afloop het veld zo spoedig mogelijk verlaten. Pas wanneer een team het veld verlaten heeft kan een volgend team het veld en de bijbehorende dug outs betreden.

·        Voor het gebruik van de maskers zal desinfecterende alcohol spray aanwezig zijn te verkrijgen aan de bar. 


Richtlijnen specifiek voor trainers, coaches & vrijwilligers:

·        Trainers, begeleiders en vrijwilligers moeten zelf hun risico analyseren of zij zich op buiten en/ of in het clubhuis in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

·        Vermijd als trainer/begeleider/vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;

·        Wijs spelers op het belang van handen wassen, geef zelf geen handen / high fives;

·        Help spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

·        Zorg ervoor dat spelers buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;

·        Laat het aantal hockeyers en begeleiders per sportactiviteit niet groter zijn dan noodzakelijk (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);

·        Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out en laat hockeyers van 18 jaar en ouder tijdens inlopen, de warming-ups en in kleedkamers etc. 1,5 meter afstand houden;

·        Trainers houden 1,5 meter afstand van hockeyers van 13 jaar en ouder. Trainers hoeven tijdens de training geen 1,5 meter afstand te houden tot spelers t/m 12 jaar;

·        Volg de gebruikelijke voorschriften voor gebruik en schoonmaak van materialen;

·        Totdat nadere berichtgeving volgt is het toegestaan dat spelers het shirt dat zij dragen meenemen naar huis en zelf wassen.


Richtlijnen specifiek voor ouders/supporters/toeschouwers/gasten

·        Houd je als toeschouwer ook aan de 1,5 meter afstand als je langs de lijn staat te kijken;

·        HCHN heeft geen groot complex, maar wel veel leden en bezoekers. HCHN vraagt toeschouwers om niet langer te blijven na de wedstrijd dan noodzakelijk. Dit vragen wij ook nadrukkelijk aan gasten-teams; kom het liefst alleen met de benodigde begeleiders/rijouders naar HCHN;

·        HCHN vraagt alle ouders hun kinderen nadrukkelijk te informeren over de richtlijnen in dit Protocol, hen nadrukkelijk te vragen de aanwijzingen van de begeleiding op te volgen, hen te wijzen op de 1,5 meter afstandsregel met volwassen (dus ook met trainers);

·        HCHN vraagt ouders terughoudend te zijn bij het meegaan naar trainingen en wedstrijden als toeschouwer en niet langer op HCHN te blijven dan noodzakelijk.

·       ·       Iedere supporter/bezoeker volgt altijd de aanwijzingen op van HCHN;

·        Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;

·        Op de accommodatie van HCHN is het dragen van mondkapjes niet verplicht, maar mag uiteraard wel;

·        Als je met personen buiten je huishouden in één auto zit wordt geadviseerd een mondkapje te dragen (voor C-teams en ouder);

·        HCHN adviseert geen fruit of andere zaken uit te delen in de rust;

·        HCHN adviseert de ouders van de jongste jeugd een eigen fluitje mee te nemen voor de ouders die moeten fluiten. In iedere teamtas van de jongste jeugd zitten 3 fluitjes.