SHFG 1_edited.jpg _R9A6039.jpg HOTDOGS_edited.jpg TENTEN_edited.jpg JONGENS_edited.jpg SHIRTS 2.jpg BARBEQUE1.jpg MC1_edited.jpg VRIENDINNNEN_edited.jpg CLINIC 3_edited.jpg CLINIC WU2.jpg KEEPER 2_edited.jpg
 
 
Nieuwsafbeelding

Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar bij HCHN

5-5-2020  | 

Inleiding 

Bij HCHN zijn we blij dat er weer getraind mag worden. We willen dit verantwoord doen, vandaar dat wij dit protocol[1]hebben opgesteld. In dit protocol staan aanbevelingen en adviezen, waarop wij een ieder willen wijzen. Het volgen van deze aanbevelingen en adviezen is vereist en zal zorgen dat er verantwoord kan worden getraind bij HCHN.

Voor alles geldt dat gezond verstand gebruiken voorop staat!

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer trainen en naar buiten; 

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat iemand tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

Was voor je vertrek naar HCHN thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

Was je handen met water en zeep voor en na bezoek HCHN;

Vermijd het aanraken van je gezicht;

Schud geen handen;

Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afspraak naar het sportpark en ga direct na de afspraak naar huis.

 

Acties vanuit HCHN

Er is een zodanig trainingsschema opgesteld dat teams niet tegelijkertijd arriveren en vertrekken vanaf HCHN;

De trainers zijn door de Technische Commissie (TC) geïnstrueerd hoe verantwoord training te geven. De trainingen worden inhoudelijk afgestemd met de TC;

Op trainingstijden is een volwassen toezichthouder/coördinator zichtbaar (hesje) aanwezig die oog houdt op naleving van de regels bij arriveren bij, trainen op en vertrek van HCHN;

Het clubhuis zal gesloten zijn. EHBO materialen zullen aanwezig zijn;

Algemene regels zijn met behulp van posters zichtbaar opgehangen bij de ingang van het sportpark, op het clubhuis en in de dug-outs op de velden;

Op het terrein staan looproutes aangegeven, zodanig dat leden op voldoende afstand elkaar kunnen passeren, mocht dit nodig zijn;

Voor de leeftijd tot 12 jaar is een hoek gereserveerd waar zij de fietsen kunnen stallen. Voor de leden in de leeftijd van 13-18 jaren geldt dat de fietsen in een ruimer vak gespreid kunnen worden gestald; Het is niet toegestaan voor ouders of ander publiek om het HCHN terrein te betreden, anders dan in overleg en na toestemming van de toezichthouder/coördinator;

 

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Meld je tijdig aan voor de training en volg de afspraken van HCHN;

Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training gepland staat;

Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar HCHN;

Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Kleedkamers en clubhuis zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar HCHN, plaats jouw fiets in het aangegeven vak en wacht op aanvang van de training op de daarvoor aangewezen plek;

Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en toezichthouder; Meld onveilige/onverantwoorde situaties bij de toezichthouder (herkenbaar aan hesje);

Leden van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde, maar dient wel 1,5 meter afstand te worden bewaard tot anderen ouder dan 12 jaar, zoals leden in de leeftijdsgroep 13-18, trainers en begeleiders;

Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer en reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een bal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen; 

Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

Verlaat direct na de training het terrein van HCHN;

 

Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 

Stem met uw kind contactgegevens af zoals 06-nummer;

Breng uw kind(eren) alleen naar HCHN wanneer er een training voor uw kind(eren) gepland staat;

Breng uw kind(eren) niet naar HCHN als deze klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;

Reis alleen met uw kind(eren) of kom met personen uit uw huishouden;

Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar HCHN;

Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot het terrein van HCHN, anders dan in overleg met en na toestemming van de toezichthouder/coördinator (herkenbaar aan hesje). Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van uw kind(eren);

Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar HCHN;

Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en toezichthouder;

Haal direct na de training de kinderen op van HCHN op de afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is;

 

Trainers, begeleiders en vrijwilligers 

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar HCHN;

Bereid je training goed voor en stem af met de lijncoördinator uit de TC. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling;

Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;

Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan;

Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe aangewezen ruimtes trainen;

Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);

Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

Houd als trainer 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;

Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat is toegestaan en gecommuniceerd door de toezichthouder;

Was of desinfecteer je handen na iedere training;

 

Tot slot

Het bestuur van HCHN, de trainers, begeleiders, vrijwilligers en bovenal de leden tot en met 18 jaar zijn verheugd dat er weer trainingen bij HCHN kunnen worden gegeven. Er is weer activiteit op de velden van HCHN, de club leeft. Dit kan alleen indien wij ons aan de afspraken uit dit protocol houden. Wij vertrouwen er op dat een ieder dat zal doen en dat wij elkaar aanspreken op het niet naleven van deze regels. Heel veel plezier met de trainingen!

 [1] Dit protocol is gebaseerd op het protocol zoals opgesteld door de gemeente Hellendoorn en kan in de loop van de tijd wijzigen, onder andere door nieuw uitgevaardigde richtlijnen door de regering en/of gemeente, op advies van de NOC*NSF of vanuit de KNHB.