MC1_edited.jpg HOTDOGS_edited.jpg KEEPER 2_edited.jpg JONGENS_edited.jpg SHIRTS 2.jpg _R9A6039.jpg CLINIC 3_edited.jpg CLINIC WU2.jpg BARBEQUE1.jpg VRIENDINNNEN_edited.jpg SHFG 1_edited.jpg TENTEN_edited.jpg
 
 

Opzeggen

Het komt voor dat leden HCHN moeten verlaten, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, studeren in een andere stad of tijdgebrek. Als je echt geen lid kunt blijven, dan moet het lidmaatschap uiterlijk vóór 17 juni a.s. opgezegd worden. Dit kan door in te loggen op de HCHN portal met je lidmaatschapsnummer.  Via club vind je dan het opzegformulier. De opzegdatum van 17 juni geldt i.v.m. teamindeling en inschrijving KNHB voor het nieuwe seizoen. Als het lidmaatschap ná 17 juni wordt opgezegd, is dit te laat voor het komende hockeyseizoen. Het lidmaatschap is dan automatisch met één jaar verlengd. Leden die ná 17 juni opzeggen, verplichten zich dus nog tot het betalen van één jaar contributie. Dit geldt ook indien er tijdens het seizoen wordt opgezegd, ook dan blijft de contributieverplichting voor het resterende seizoen van kracht.

Indien je je vóór 17 juni laat uitschrijven en je wordt binnen 6 maanden toch weer lid, dan berekenen we éénmalige kosten van € 25,--. Deze kosten hebben te maken met het vele administratieve werk om je inschrijving weer te realiseren. 

Opzeggen kan alleen via het opzegformulier in de HCHN portal.


Wellicht ten overvloede: mondelinge opzeggingen (of opzeggingen die niet via de ledenadministratie lopen) zijn niet geldig.

Nadat jou opzegformulier is ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging opgestuurd of gemaild. Wanneer je geen bevestiging van de opzegging hebt ontvangen, betekent dit dat jou opzegging niet is ontvangen.