KEEPER 2_edited.jpg SHIRTS 2.jpg _R9A6039.jpg JONGENS_edited.jpg CLINIC 3_edited.jpg CLINIC WU2.jpg HOTDOGS_edited.jpg VRIENDINNNEN_edited.jpg SHFG 1_edited.jpg BARBEQUE1.jpg TENTEN_edited.jpg MC1_edited.jpg
 
 

Diensten

Vanaf vandaag kunnen we diensten netjes op een rij hier plaatsen. De coach of manager van een team krijgt een e-mail voor de openings-, team- en sluitingsdienst met de desbetreffende instructie.
  • De openingsdienst is verantwoordelijk voor een tijdige opening van het clubhuis en dat alles tijdig klaar is voor ontvangst voor de gasten en de wedstrijden;
  • De teamdienst gaat vooral om allerlei opruimacties in en rondom het clubhuis en het veld, zodat we alles samen netjes houden. Elk elftal krijgt per toerbeurt deze dienst;
  • De sluitingsdienst zorgt dat het clubhuis en de kleedkamers zijn geveegd en dat alles weer afgesloten is.
  • De bardiensten worden op de zaterdag ingevuld door ouders uit de teams die bij de diensten zijn vermeld. Bij thuiswedstrijden heeft 1 ouder uit het team bardienst. Bij junioren wordt er soms voor gekozen om dit met 2 ouders samen te doen, zodat je om en om even bij je kind kan kijken en de bar wel continu is bezet.
  • Op zondag zijn de seniorenteams verantwoordelijk voor de barbezetting. Zij regelen iemand die dan aanwezig is in het clubhuis. Hoe de diensten worden ingedeeld zal spoedig worden aangegeven en is zichtbaar in de tijden in het dienstenrooster.
  • De barcommissie is op vrijdagavond verantwoordelijk voor het clubhuis, de bar, het naleven van het alcohol beleid en op tijd sluiten van het clubhuis.


Het barrooster is op het moment nog leeg